مانزی، manzi برند دانش بنیان و برگزیده ستاد نانو ریاست جمهوری در زمینه بسته بندی انواع میوه، سبزی و گل تازه است. فناوری تولید این محصول E-MAP بوده و قابلیت تعمیم به تمامی گونه های میوه، سبزی و گل تازه را دارد. در این روش ابتدا به کمک دستگاه اندازه گیری نرخ تنفس، میزان مصرف اکسیژن میوه، سبزی و گل ثبت می شود. در مرحله بعد با توجه به داده های بدست آمده از تنفس سنجی بسته بندی مناسب طراحی و تولید می گردد.